Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2013

Storm Xaver Tosses a North Sea Standby Safety Vessel

The Grampian Protector, a 44-meter Emergency Response and Rescue Vessel was working in the North Sea last week during the nasty storm Xaver. One of the vessels’ crew took the following video of the ship being tossed about in 100 knot winds and foam-streaked seas.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου