Δευτέρα, 27 Απριλίου 2015

The Panama Canal – Connecting The World 24/7

The Panama Canal is a vital shipping route for the industry. The “ever-operating” engineering marvel connects the world 24/7 offering its customers a safe and reliable service.
A video launched recently explains the very important job which Panama Canal undertakes for connecting the world.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου